March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of the Ivory Coast are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Ivory Coast are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Côte d’Ivoire (Ivoiry Coast) 🇨🇮. Options for citizens of Côte d’Ivoire (Ivoiry Coast) getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.