March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Cuba Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Cuba Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 65A phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3942 4775 | 3942 5070 | 3942 5071 (thêm đầu số 024 nếu gọi từ tỉnh thành khác | thêm số 0084 24 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Fax: (024) 3942 2426
  • Email: embassy@cubanembassy.vn
  • Website : http://misiones.minrex.gob.cu/en/vietnam/embassy-cuba-vietnam
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6xq8YMG5FB2Jhsc2A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cu Ba 🇨🇺 Địa chỉ: 5ta Ave, Esq. A 18, NO, 1802, Miramar, Playa, La Habana – Cu Ba 🇨🇺 Điện thoại: +53 72041501 Fax: +53 72041041 Email: embavicu@gmail.