March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Djibouti Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Djibouti Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Djibouti vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Djibouti Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Djibouti Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản.

TAGS Djibouti
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Djibouti are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Djibouti are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Djibouti 🇩🇯. Options for citizens of Djibouti getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.