March 8, 2021
Tại Nhật Bản

Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo

Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 10:00-13:00 and 14:00-16:00
  • Điện thoại : (+81) 3 3440 3115
  • Fax : +81 3 57258305
  • E-mail: djibouti@fine.ocn.ne.jp
  • Website : http://djiboutiembassy.jp
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ACWtaC1Q7N9gvTdc6

*** Ghi chú của ĐSQ Djibouti

👉 Đi Bằng Xe Bus đến ĐSQ Djibouti

Mất khoảng 3 phút đi  bộ từ ĐSQ Djibouti đến trạm xe bus gần nhất là “Goten-Yama-Shōgakkō”. Từ nhà ga Gotanda Station JR, bắt chuyến xe bus số 96 Roppongi Hill đến trạm xe bus “Goten-Yama-Shōgakkō” mất khoảng 7 phút.

👉 Đi Bộ đến ĐSQ Djibouti

Mất khoảng 12  phút đi bộ từ nhà ga JR Ōsaki Station đến ĐSQ Djibouti

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Fukuoka – Nhật Bản 🇯🇵 Địa chỉ: 4th Floor, AQU HAKATA, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, JAPAN 810-0801 🇯🇵 Tel: (81)-92-263-7668 Số điện thoại tổng lãnh sự: (81)-92-263-7669 Fax: (81)-92-263-7676 Email: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản 🇯🇵 Địa chỉ: 4-2-15, Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan 🇯🇵 Điện thoại tổng đài: 072 221 6666; Văn phòng thương mại: 06 6261 7462 Fax: 072 221 6667; Văn phòng thương mại: 06 6261 7461 Fax (Lãnh sự): 072 221 6669 Email: tlsqvn.osaka@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản 🇯🇵 Địa chỉ: Tokyo151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11 🇯🇵 Tel: +81 3 3466-3311/13; 3481-6354 Fax: +81 3 3466-7652 / 3391 mail: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp Website : https://vnembassy-tokyo.