Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nhật Bản (Japan) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng.

Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Thành Phố Đà Nẵng Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nhật Bản (Japan) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thủ

Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nhật Bản (Japan) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán

Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo, Nhật Bản

Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản

Đại Sứ Quán Marshall tại Tokyo, Nhật Bản

Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản *** Ghi chú của ĐSQ Djibouti 👉 Đi Bằng Xe Bus đến ĐSQ Djibouti Mất khoảng 3 phút đi  bộ từ ĐSQ Djibouti đến trạm xe bus gần nhất là “Goten-Yama-Shōgakkō”. Từ nhà ga Gotanda Station JR, bắt chuyến xe bus số 96 Roppongi Hill đến trạm

Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Nhật Bản:

1 2