May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nhật Bản (Japan) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Japan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

We would like to inform there is NO Embassy of Japan in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Consulate of Japan in Da Nang City instead ? We also have information of the Embassy of Japan in Hanoi or Consulate of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC).

Consulate General of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday : 08:30 – 12:00 | 13:15- 16.45 Phone : (028) 3933 3510 Fax : (028) 3933 3520 Email: ryoujikan@hc.