April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 261 đường Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:00 | chiều 13 giờ 15 – 16 giờ 45
  • Điện thoại : (028) 3933 3510
  • Fax : (028) 3933 3520
  • Email: ryoujikan@hc.mofa.go.jp
  • Website : https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/u25wc2redyYwJMrY6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng, Việt Nam.

TAGS Japan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday : 08:30 – 12:00 | 13:15- 16.45 Phone : (028) 3933 3510 Fax : (028) 3933 3520 Email: ryoujikan@hc.

Embassy of Fiji in Tokyo
March 10, 2021

Embassy of Fiji in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : NOA Building 14F, 2-3-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan. Office Hours : Monday – Thursday – 9:00 am – 5:00 pm | Friday – 9:00 am – 4:00 pm Tel : (81) 3-3587-2038 Fax : (81) 3-3587-2563 Email : info@fijiembassy.

Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Ichibancho TG Bldg. No.

Embassy of Paraguay in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : Ichibancho TG Bldg. No.

Embassy of Marshall in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : MG Atago Building 3F, 3-13-7 Nishi –Shinbashi Minato-ku, Tokyo, Japan Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 10:00-13:00 and 14:00-16:00 Điện thoại : (+81) 3 3440 3115 Fax : +81 3 57258305 E-mail: djibouti@fine.ocn.

Embassy of Djibouti in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Office Hours: 10:00-13:00 and 14:00-16:00 Telephone: (+81) 3 3440 3115 Fax : +81 3 57258305 E-mail: djibouti@fine.ocn.