March 10, 2021
Tại Nhật Bản

Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo

Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo, Nhật Bản

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : NOA Building 14F, 2-3-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm, từ 09:00 – 17:00 | thứ Sáu, từ – 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : (81) 3-3587-2038
  • Fax : (81) 3-3587-2563
  • Email : info@fijiembassy.jp | consular@fijiembassy.jp (Consular) | rakavosa@fijiembassy.jp (Japanese)
  • Website : https://fijiembassy.jp
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/KCiwjcS5GpiTHfUq8
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Fukuoka – Nhật Bản 🇯🇵 Địa chỉ: 4th Floor, AQU HAKATA, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, JAPAN 810-0801 🇯🇵 Tel: (81)-92-263-7668 Số điện thoại tổng lãnh sự: (81)-92-263-7669 Fax: (81)-92-263-7676 Email: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản 🇯🇵 Địa chỉ: 4-2-15, Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan 🇯🇵 Điện thoại tổng đài: 072 221 6666; Văn phòng thương mại: 06 6261 7462 Fax: 072 221 6667; Văn phòng thương mại: 06 6261 7461 Fax (Lãnh sự): 072 221 6669 Email: tlsqvn.osaka@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản 🇯🇵 Địa chỉ: Tokyo151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11 🇯🇵 Tel: +81 3 3466-3311/13; 3481-6354 Fax: +81 3 3466-7652 / 3391 mail: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp Website : https://vnembassy-tokyo.