Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo
March 10, 2021 · TAGS Japan

Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : NOA Building 14F, 2-3-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm, từ 09:00 – 17:00 | thứ Sáu, từ – 09:00 – 17:00 Điện thoại : (81) 3-3587-2038 Fax : (81)

Embassy of Fiji in Tokyo
March 10, 2021 · TAGS Japan

Embassy of Fiji in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : NOA Building 14F, 2-3-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan. Office Hours : Monday – Thursday – 9:00 am – 5:00 pm | Friday – 9:00 am – 4:00 pm Tel : (81) 3-3587-2038 Fax : (81) 3-3587-2563 Email : info@fijiembassy.

Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Ichibancho TG Bldg. No.

Embassy of Paraguay in Tokyo
March 10, 2021 · TAGS Japan

Embassy of Paraguay in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : Ichibancho TG Bldg. No.

Đại Sứ Quán Marshall tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : MG Atago Building 3F, 3-13-7 Nishi –Shinbashi Minato-ku, Tokyo, Japan Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:30 – 17:30 Điện thoại : +81 3 – 6432-0557 Fax : +81 3 – 6432-0558 E-mail: rmienmbassytokyo@gmail.com

Embassy of Marshall in Tokyo
March 10, 2021 · TAGS Japan

Embassy of Marshall in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : MG Atago Building 3F, 3-13-7 Nishi –Shinbashi Minato-ku, Tokyo, Japan Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 10:00-13:00 and 14:00-16:00 Điện thoại : (+81) 3 3440 3115 Fax : +81 3 57258305 E-mail: djibouti@fine.ocn.

Embassy of Djibouti in Tokyo
March 8, 2021 · TAGS Japan

Embassy of Djibouti in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Office Hours: 10:00-13:00 and 14:00-16:00 Telephone: (+81) 3 3440 3115 Fax : +81 3 57258305 E-mail: djibouti@fine.ocn.

1