Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nhật Bản (Japan) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng.

We would like to inform there is NO Embassy of Japan in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Consulate of Japan in Da Nang City instead ? We also have information of the Embassy of Japan in Hanoi or Consulate of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC).

Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 2, Tsubaki, Khách sạn GRANDVRIO City Da Nang, số 01-03 đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Giờ làm việc : từ Thứ hai đến Thứ sáu | 08:30 – 17:15 Điện thoại : (0236) 3555

Consulate of Japan in Da Nang Address : 2nd Floor, Tsubaki, GRANDVRIO City Da Nang Hotel, No. 01-03 Dong Da Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam Working hours : Monday to Friday | 08:30 – 17:15 Phone : (0236) 3555 535 Fax : N / A Email : N / A FB :

Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nhật Bản (Japan) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of Japan in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Japan in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Japan in

Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nhật Bản (Japan) hiện

Embassy of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Japan in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 261 đường Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:00 | chiều 13 giờ 15 – 16 giờ

Consulate General of Japan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday : 08:30 – 12:00 | 13:15- 16.45 Phone : (028) 3933 3510 Fax : (028) 3933 3520 Email: ryoujikan@hc.

1 2 3 4 5 6 7