March 10, 2021
Tại Nhật Bản

Embassy of Fiji in Tokyo

Embassy of Fiji in Tokyo, Japan

  • Chancery of the Embassy : NOA Building 14F, 2-3-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan.
  • Office Hours : Monday – Thursday – 9:00 am – 5:00 pm | Friday – 9:00 am – 4:00 pm
  • Tel : (81) 3-3587-2038
  • Fax : (81) 3-3587-2563
  • Email : info@fijiembassy.jp | consular@fijiembassy.jp (Consular) | rakavosa@fijiembassy.jp (Japanese)
  • Website : https://fijiembassy.jp
  • Map : https://goo.gl/maps/KCiwjcS5GpiTHfUq8
TAGS Japan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Ichibancho TG Bldg. No.

Embassy of Paraguay in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : Ichibancho TG Bldg. No.

Embassy of Marshall in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : MG Atago Building 3F, 3-13-7 Nishi –Shinbashi Minato-ku, Tokyo, Japan Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 10:00-13:00 and 14:00-16:00 Điện thoại : (+81) 3 3440 3115 Fax : +81 3 57258305 E-mail: djibouti@fine.ocn.

Embassy of Djibouti in Tokyo, Japan Chancery of the Embassy : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Office Hours: 10:00-13:00 and 14:00-16:00 Telephone: (+81) 3 3440 3115 Fax : +81 3 57258305 E-mail: djibouti@fine.ocn.