April 26, 2020
FAQ

TLSQVN tại Osaka 🇯🇵

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản 🇯🇵

Địa chỉ: 4-2-15, Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan 🇯🇵

Điện thoại tổng đài: 072 221 6666; Văn phòng thương mại: 06 6261 7462

Fax: 072 221 6667; Văn phòng thương mại: 06 6261 7461

Fax (Lãnh sự): 072 221 6669

Email: tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn

Website : http://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/

Code nước: +81 Code thành: 072 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam + 2 giờ:

TAGS Japan TLSQVN
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Fukuoka – Japan 🇯🇵 Address : 4F, Aqua Hakata, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku,   Fukuoka-shi, Japan 810-0801 🇯🇵 Direct line: (+81) 922637668; Fax: (02) 6286 4534 Email: tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.

Consulate General Of Vietnam In Osaka – Japan 🇯🇵 Address : 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan 🇯🇵 Main line:    +81-72-221-6666 Fax : +81-72-221-6667 E-mail : tlsqvn.osaka@mofa.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Tokyo, Japan 🇯🇵 Address: 151-0062 Tokyo, Shibuya-ku, Motoyoyogi-for 50-11 🇯🇵 Phone: + 81-3-34663311 / 13 Fax: + 81-3-34667652 / 12 Email: vnembasy@blue.ocn.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Houston (Mỹ) 🇺🇸 Địa chỉ:5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 🇺🇸 Điện thoại: 713 850 1233 máy lẻ từ 100 đến 108; Đường dây nóng: 713 840 0096 Fax: 713 871 0312 Email: tlsqhouston@mofa.gov.

Tổng Lãnh  Sự  Quán Việt Nam tại San Fransico 🇺🇸 Địa chỉ: 1700 Califonia Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109 🇺🇸 Điện thoại: (415) 922 1707 (+Ext); (415) 922 1577 (+Ext) Fax: (415) 922 1848; (415) 922 1757 Email: info@vietnamconsulate-sf.org Website: https://vnconsulate-sanfrancisco.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga) 🇷🇺 Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla Libknhesta str.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Franfurt (Đức) 🇩🇪 Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland 🇩🇪 Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vladivostok – Nga 🇷🇺 Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya Str., 107/1 🇷🇺 Điện thoại: +7 (423) 222-69-48 Fax: +7 (423) 26-14-96 Email: tls_vla@yahoo.