March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Đức (Germany) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Đức (Germany) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 29 phố Trần Phú, phường Điện Bàn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3267 3335 | tại Hà Nội : 3267 3335 | từ tỉnh thành khác : 024 3267 3335| từ nước ngoài : 0084 24 3267 3335
  • Email: info@hano.diplo.de
  • Facebook : https://www.facebook.com/GermanEmbassyHanoi
  • Website : http://www.vietnam.diplo.de
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vyQuqJqqU3B3a6He8
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức 🇩🇪 Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12345 Berlin – Treptow, Germany 🇩🇪 Điện thoại: + 49 30 53630108; + 49 30 53630102 Fax: + 49 30 53630200 Email: sqvnberlin@t-online.de; info@vietnambotschaft.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Franfurt (Đức) 🇩🇪 Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland 🇩🇪 Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.