Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh

Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại

Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Đức (Germany) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức 🇩🇪 Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12345 Berlin – Treptow, Germany 🇩🇪 Điện thoại: + 49 30 53630108; + 49 30 53630102 Fax: + 49 30 53630200 Email: sqvnberlin@t-online.de; info@vietnambotschaft.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Franfurt (Đức) 🇩🇪 Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland 🇩🇪 Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.

1