April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Germany
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

1. Bui Thi Xuan High School (Trường THPT Bùi Thị Xuân) German classes have been held at Bui Thi Xuan High School since 2015.

1. Dong Da Secondary School (Trường THCS Đống Đa) Each year there are 2 new German classes.

Embassy of Germany in Hanoi Address : 29 Tran Phu Street, Dien Ban Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Phone: 024 3267 3335 | in Hanoi : 3267 3335 | outside Hanoi : 024 3267 3335 | outside Vietnam |  0084 24 3267 3335 E-Mail: info@hano.diplo.

As a German citizen, if you wish to make your stay in Vietnam from 15 to 30 days, you can take the easiest option of obtaining an e-visa. The online Vietnam e-visa for German is one of the best and alternative for getting a visa.