April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : toà nhà Deutsches Haus Ho Chi Minh City Building, số 33 đại lộ Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng từ 08:00 đến 12:00 & chiều từ 13:00 đến 15:00 | riêng Thứ Sáu, từ 08:00 đến 12:00
  • Điện thoại : (028) 3828 8100
  • Fax : (028) 3828 8101
  • Email : info@hochi.diplo.de
  • FB : https://www.facebook.com/GermanConsulateHCMC
  • Website : https://vietnam.diplo.de/vn-vi/vertretungen/generalkonsulat1
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/uBgHCAm7qmniYN3N6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức 🇩🇪 Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12345 Berlin – Treptow, Germany 🇩🇪 Điện thoại: + 49 30 53630108; + 49 30 53630102 Fax: + 49 30 53630200 Email: sqvnberlin@t-online.de; info@vietnambotschaft.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Franfurt (Đức) 🇩🇪 Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland 🇩🇪 Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.