May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức 🇩🇪 Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12345 Berlin – Treptow, Germany 🇩🇪 Điện thoại: + 49 30 53630108; + 49 30 53630102 Fax: + 49 30 53630200 Email: sqvnberlin@t-online.de; info@vietnambotschaft.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Franfurt (Đức) 🇩🇪 Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland 🇩🇪 Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.