April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Germany
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

1. Bui Thi Xuan High School (Trường THPT Bùi Thị Xuân) German classes have been held at Bui Thi Xuan High School since 2015.

1. Dong Da Secondary School (Trường THCS Đống Đa) Each year there are 2 new German classes.

Embassy of Germany in Hanoi Address : 29 Tran Phu Street, Dien Ban Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Phone: 024 3267 3335 | in Hanoi : 3267 3335 | outside Hanoi : 024 3267 3335 | outside Vietnam |  0084 24 3267 3335 E-Mail: info@hano.diplo.