May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Germany
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

1. Bui Thi Xuan High School (Trường THPT Bùi Thị Xuân) German classes have been held at Bui Thi Xuan High School since 2015.

1. Dong Da Secondary School (Trường THCS Đống Đa) Each year there are 2 new German classes.