March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Eritrea Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Eritrea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Eritrea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Eritrea Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Eritrea Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Eritrea
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Eritrea are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Eritrea are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Eritrea 🇪🇷. Options for citizens of Eritrea getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.