April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Eswatini (Swaziland) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Eswatini (Swaziland) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Eswatini (Swaziland) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Eswatini (Swaziland) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Eswatini (Swaziland) tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Eswatini
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Eswatini Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Eswatini vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Eswatini (Swaziland) 🇸🇿. Options for citizens of Eswatini (Swaziland)getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.