March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Ethiopia Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Ethiopia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Ethiopia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Ethiopia Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Ethiopia Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Ethiopia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Ethiopia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Ethiopia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Ethiopia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Ethiopia are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Ethiopia 🇪🇹? We are sorry to inform you that there is currently no embassy/consulate of Vietnam in Ethiopia. Please contact to a Vietnam Embassy/Consulate that is closest and most convenient for you.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Ethiopia 🇪🇹. Options for citizens of Ethiopia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.