March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Ghana Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Ghana Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Ghana vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Ghana Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Ghana Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Ghana
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Ghana are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Ghana are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Ghana 🇬🇭. Options for citizens of Ghana getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.