March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Honduras Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Honduras Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Honduras vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Honduras Tại Hà Nội.

TAGS Honduras
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Honduras are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Honduras are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Honduras 🇭🇳? Unfortunately, there has been no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate located in Honduras until this moment. Please contact to the Vietnam Embassies/Consulates in other countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Honduras 🇭🇳. Options for citizens of Honduras getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.