April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Iran tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Iran tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iran hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iran tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Iran
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Iran are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Iran are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Iran 🇮🇷? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Tehran, Iran Address: No.6, East Ordibehesht, Zaferanieh, Moqadas-e Ardebili, Peysian Street, Vali-e-Ars Avenue, Tehran, Iran 🇮🇷 Telephone:  +98.

We would like to inform that Iran passport holders are required Vietnam visas to enter Vietnam. How to get Vietnam visa in Iran? There are 2 ways for you to get a Vietnam visa: 1.