May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ireland tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ireland tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Ireland tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Ireland tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ireland tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Ireland tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ireland tại thủ đô Hà Nội.