March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lesotho vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Lesotho tại New Delhi, Ấn Độ.

TAGS Lesotho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Lesotho are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Lesotho are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Lesotho 🇱🇸. Options for citizens of Lesotho getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.