April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Libya tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Libya tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Libya hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Libya tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Libya
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Libya in Hanoi, Vietnam Address : A3 Van Phuc Street, Diplomatic Compound, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Phone : 024 3845 3009 Email: libyanembassy.hanoi@gmail.

Citizens of Libya are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Libya are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Libya 🇱🇾? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Libya Address: Al-Hadba Al-Khadra, Tripoli, Libya 🇱🇾 Telephone: 00 218 21 4901456 Fax: 00 218 21 4901499 Email: dsqvnlib@yahoo.com Website : http://www.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Libya 🇱🇾. Options for citizens of Libya getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.