March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Malaysia Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Malaysia Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 43 – 45 đường Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | từ 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : (024) 3734 3849 | 3734 3820 | 3734 3836 | 3734 3822 (thêm đầu số 024 nếu gọi từ tỉnh thành khác | thêm số 0084 24 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Số điện thoại khẩn cấp : 090418 5610 (gọi từ nước ngoài : 0084 0418 5610)
  • Fax: (024) 3734 3832
  • Email: mwhanoi@kln.gov.my
  • Facebook : https://www.facebook.com/MYembhanoi
  • Website : http://www.kln.gov.my/web/vnm-hanoi
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/SR8oiaCFeDiBZy526

 

TAGS Malaysia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Malaysia in Hanoi Address : 43 – 45 Dien Bien Phu Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam. Phone: 024 3734 3849 | 024 3734 3820 | 024 3734 3836 | 024 3734 3822 Mobile : +849-0418 5610 Fax: +8424-3734 3832 Email: mwhanoi@kln.

Citizens of Malaysia won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, you should apply for a visa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Malaysia 🇲🇾? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Malaysia Address: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 🇲🇾 Telephone: (603) 21484858; (603) 21484036; (603) 21411817, (603) 21641909 (Consular) Fax: (603) 21483270 (Chancery); (603) 21636334 (Consular) Email : contact@vietnamembassy-malaysia.

Embassy of Vietnam in Kuala Lumpur, Malaysia 🇲🇾 Address: No.4, Persiaran Stonor 50450, Kuala Lumpur, Malaysia 🇲🇾 Phone: 2148 4534 Fax:     (603) 2148 4534; Consular: 2148 4036 Email: vnemb.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia 🇲🇾 Địa chỉ: Số 4, Persiaran, Kuala Lumpur 50450, Ma-lai-xi-a 🇲🇾 Tel: (+603) 2148-4036/2148-4534 Fax: (+603) 2148-3270/2141-2973 Email: vnemb.my@mofa.