March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Mali Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Mali Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Mali vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Mali Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Mali Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Mali tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Mali
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Mali are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Mali are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Mali 🇲🇱. Options for citizens of Mali getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.