March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Mali tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Mali tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 08 Dong Si Jie, San Li Tun, Chaoyang, Beijing, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-653217024/5530
  • Fax: +86-10-65320875/65321618
  • E-mail: ambamalichine@yahoo.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/SgZizuFHUUfupo5fA