April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Marshall Islands tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Marshall Islands tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Marshall Islands hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Marshall Islands tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Marshall Islands tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Marshall Islands gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Marshall Islands gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Marshall tại Tokyo, Nhật Bản.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Marshall Islands Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Marshall Islands vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.