March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Mexico Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Mexico Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : phòng 033, số 14 phố Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3847 0948 | tại Hà Nội : 3847 0948 | từ tỉnh thành khác : 024 3847 0948 | từ nước ngoài : 0084 24 3847 0948
  • Fax: (024) 3847 0949
  • Email: contactmexvnm@sre.gob.mx | Lsvietnam@sre.gob.mx (Consular & Visa)
  • Facebook : https://www.facebook.com/dsqmexico
  • Website : http://embamex.sre.gob.mx/vietnam
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/YPqa6kDEa7wHd2fm9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mexico 🇲🇽 Địa chỉ: Sierra Ventana No 255. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11.