March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Micronesia Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Micronesia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Micronesia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Micronesia Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Micronesia Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Micronesia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.