March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Micronesia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Micronesia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : # 1-1-11 Jianguomenwai Diplomatic Compound (khu Ngoại giao đoàn Jianguomenwai), Chaoyang Dist., Beijing 100600, China

Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 – 17:00

Điện thoại : +86-10-65324708

Fax : +86-10-65324609

Email : fsmembassy@fsmembassy.cn

Website : https://www.fsmgov.org/ovmis.html

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/YTswXQBS2AvdZsH29