April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Montenegro tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Montenegro
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Montenegro Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Montenegro vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Just like with applying for a regular visa to Vietnam, Montenegrin Citizens will need to fill an application form for getting the e-visa. But instead of the actual form, you’ll fill it online.

The application process of the Vietnam e-visa for Montenegrin passport holders is easy and undemanding. So, you won’t have to face much hassle while applying.