April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Morocco tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Morocco tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Morocco hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Morocco tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Morocco
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Morocco in Hanoi Address: 9 Chu Van An Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Working Hour : From 9:00 am, to 4:00 pm Tel: 024 3734 5586 | 024 3734.5587 Fax: 024 3734.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Morocco 🇲🇦? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Morocco Address:   No. 27, rue Mezzouda, Souissi, Rabat, Morocco 🇲🇦 Telephone: 00 212 537 65 92 56 Fax: 00 212 537 65 92 10 Email: vnambassade@yahoo.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Rabat, Morocco 🇲🇦 Address : No 27, rue Mezzouda, Souissi, Rabat, Kingdom of Morocco 🇲🇦 Phone : 00 212 537 65 92 10 Fax : 00 212 537 65 92 56 Email : vnambassade@yahoo.com.