March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Oman Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Oman Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 74 phố Trích Sài, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3759 2700 | tại Hà Nội : 3759 2700 | từ tỉnh thành khác : 024 3759 2700 | từ nước ngoài : 0084 24 3759 2700
  • Fax: (024) 3753 6666
  • Email: hanoi@mofa.gov.om
  • Facebook : https://www.facebook.com/omanembassyhanoi
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7AgiLFpm7wxzCpKe7
TAGS Oman
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Oman in Hanoi Address : 74 Trich Sai Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 3759 2700 | in Hanoi : 3759 2700 | outside Hanoi : 024  3759 2700 | outside Vietnam 0084 24 3759 2700 Fax: 024 3753 6666 Email: hanoi@mofa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Oman 🇴🇲? In Oman, there is currently no Vietnam Consulate or Vietnam Embassy. So, if you want to apply for your visa from a Vietnam representative office of the Vietnam government, please check other countries where Vietnam embassies or consulates are located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Oman 🇴🇲. Options for citizens of Oman getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.