April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Pakistan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Pakistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pakistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Pakistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pakistan tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Pakistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Pakistan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : M Floor, Khanh Hoi 2 Building, 360A Ben Van Don street, ward 1, district 4, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 09:00 – 16:00 Phone : (028) 3945 3939 Fax : (028) 3945 3636 Email : info@gepar.

Embassy of Pakistan in Hanoi Address : Villa 44/2, Van Bao Street, Van Phuc Diplomatic Compound, Ba Dinh District Hanoi, Vietnam Phone : 024 3726-2251 | 024 3726-2252 Fax: 024 3726-2253 Email: parephanoi@mofa.gov.

Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam in Pakistan Nguyen Viet Hung has said Vietnam and Pakistan have a long good diplomatic relationship since 1972. This he said while addressing local newsmen during the visit of Attock Chamber of Commerce & Industry (ACCI) on 15 Feb, 2014.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Pakistan 🇵🇰? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Islamabad, Pakistan Address : House 117, Street No. 11, SectorE-7 , Islamabad, Pakistan 🇵🇰 Telephone : 00 92 51 2655785/2655787 Fax : 00 92 51 2655783 Email: vnemb.