March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Seychelles Tại Hà Nội

Lãnh Sự Danh Dự Seychelles Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 9B đường Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3942 9266 | tại Hà Nội : 3942 9266 | từ tỉnh thành khác : 024 3942 9266 | từ nước ngoài : 0084 24 3942 9266
  • Fax: (024) 3942 9249
  • Email : thao@asiasuntravel.com
  • Website : http://www.mfa.gov.sc/static.php?filter=207&content_id=29
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/3SQssPcdLS8GtMSL9

*** Ghi chú : Chính phủ Seychelles hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Địa chỉ gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Seychelles tại Colombo, Sri Lanka.

.

TAGS Seychelles
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Seychelles in Hanoi Address : 09B Da Tuong Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Phone: (024) 3942 9266 Fax: (024) 3942 9249 Email : thao@asiasuntravel.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Seychelles 🇸🇨? We are sorry to announce that there is no embassy or consulate of Vietnam in Seychelles. You are suggested to contact the nearest Vietnam Embassies in your neighboring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Seychelles 🇸🇨. Options for citizens of Seychelles getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.