March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Somalia Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Somalia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Somalia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Somalia Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Somalia Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Somalia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Somalia 🇸🇴? Up to this time, there has been no Vietnam Embassy or Vietnam consulate in Somalia. Please contact the Embassy/consulate of Vietnam in any other countries where you find closest and most convenient for you to apply for your Vietnam visa.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Somalia 🇸🇴. Options for citizens of Somalia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.