March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Tajikistan Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tajikistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tajikistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Tajikistan Tại Hà Nội.

TAGS Tajikistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tajikistan 🇹🇯? We are sorry to announce that there is no embassy or consulate of Vietnam in Tajikistan. You are suggested to contact the nearest Vietnam Embassies in your neighboring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Tajikistan 🇹🇯. Options for citizens of Tajikistan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.