March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 04 phố Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 08:30  – 16:00
  • Điện thoại : (024) 3771 5207 | tại Hà Nội : 3771 5207 | từ tỉnh thành khác : 024 3771 5207  | từ nước ngoài : 0084 24 3771 5207
  • Fax : (0084) (024) 3771 5206
  • Email : emb.hanoi@maec.es (General) | emb.hanoi.vis@maec.es (Consular)
  • Facebook : https://www.facebook.com/EmbajadaEspVietnam
  • Website : http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/en
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Q92aT3vgdJfCfiW19
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha 🇪🇸 Địa chỉ: Avenida de Alfonso XIII, No. 54, 28016 Madrid 🇪🇸 Điện thoại: 915102867; Fax: 914157067 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 660474614 Email: vnemb.