Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Tây Ban Nha (Spain) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Đà Nẵng.

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Đà Nẵng Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Tây Ban Nha (Spain) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Tây Ban Nha (Spain) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). 👉 Chúng tôi hiện có thông tin

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Đà Nẵng.

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha 🇪🇸 Địa chỉ: Avenida de Alfonso XIII, No. 54, 28016 Madrid 🇪🇸 Điện thoại: 915102867; Fax: 914157067 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 660474614 Email: vnemb.

1