May 5, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại TP Đà Nẵng, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : nhà số 4, đường số 4, khu biệt thự Phúc Lộc Viên, số 399 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
  • Giờ làm việc : theo lịch hẹn
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : jsanchezbarrosog@gmail.com
  • FB : https://www.facebook.com/EmbajadaEspVietnam/
  • Website : http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/en/Embajada/Pages/Directorio.aspx
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/LcUxzf927ozFzMvS9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Đà Nẵng Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội. và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiring a company to assist you with your Vietnam visa extension in Da Nang is a good idea. These companies are run by experts and professionals who are knowledgeable in the field of Vietnam Immigration.

So many foreigners in Vietnam are choosing to live in Da Nang. This coastal city is the largest city in central Vietnam and is known for its white sandy beaches and French colonial buildings.