May 5, 2021
embassy

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : Tầng 3-4, Lô A1-2, Đường Chương Dương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Điện thoại : (0236) 356 6100 | 0931 120 404 (hotline)
  • Fax : (0236) 356 6105
  • Email : danang@mofa.go.kr
  • FB : https://www.facebook.com/ROKConsulateGeneralinDanang
  • Website : https://overseas.mofa.go.kr/vn-danang-vi/index.do
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/182QMSG6oyFmGRQx8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Đà Nẵng Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội. và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiring a company to assist you with your Vietnam visa extension in Da Nang is a good idea. These companies are run by experts and professionals who are knowledgeable in the field of Vietnam Immigration.

So many foreigners in Vietnam are choosing to live in Da Nang. This coastal city is the largest city in central Vietnam and is known for its white sandy beaches and French colonial buildings.