April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of South Korea in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 107 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours: 09:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00, Monday to Friday Phone : (028) 3822 5757 | 3824-8531~4 Fax : (028) 3829 7577 Email: hcm02@mofat.go.

1. Saigon Practice High School (Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) From the 2015-2016 school year, Saigon Practice High School, Ho Chi Minh City cooperated with the Korean Study Center (Sejong) of Ho Chi Minh City Pedagogical University to teach Korean to students.

1. High School for Foreign Languages (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ ) At the High School for Foreign Languages ​​(University of Foreign Languages ​​- National University Hanoi), Korean has been present as a second foreign language since 2015.

No matter how easy it is to fill in an online application form for the South Koran citizens, one has to be very careful about the details. If not filled accurately or any information is missed out, you might not receive the approval in time.