April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc 🇰🇷 Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (03052) 🇰🇷 Điện thoại:720.5124/725.