April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 107 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 & chiều 13:30 – 17:00,
  • Điện thoại : (028) 3822 5757 | 3824-8531~4
  • Fax : (028) 3829 7577
  • Email: hcm02@mofat.go.kr
  • Website : https://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-vi/index.do
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/x5gAy9o5564Mi2d97

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc 🇰🇷 Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (03052) 🇰🇷 Điện thoại:720.5124/725.