Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Đà Nẵng Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú : 

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc 🇰🇷 Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (03052) 🇰🇷 Điện thoại:720.5124/725.

1