April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hàn Quốc (South Korea) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà NộiTổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) | Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of South Korea in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 107 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours: 09:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00, Monday to Friday Phone : (028) 3822 5757 | 3824-8531~4 Fax : (028) 3829 7577 Email: hcm02@mofat.go.

1. Saigon Practice High School (Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) From the 2015-2016 school year, Saigon Practice High School, Ho Chi Minh City cooperated with the Korean Study Center (Sejong) of Ho Chi Minh City Pedagogical University to teach Korean to students.

1. High School for Foreign Languages (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ ) At the High School for Foreign Languages ​​(University of Foreign Languages ​​- National University Hanoi), Korean has been present as a second foreign language since 2015.